Hopp til hovedinnhold

Informasjon om gratis vaksinering

Elevar får tilbod om gratis vaksine mot hjernehinnebetennelse. Elevar i Vg1 melder interesse til kontaktlærar. Elevar i Vg2 og Vg3 må bestille hos helsesjukepleiar innan 21. februar.

Elevar i vidaregåande skole får tilbud om vaksine mot hjernehinnebetennelse. Elevar i Vg1 bestillar vaksine ved å krysse av på klasseliste hos kontaktlærar.

Elevar i Vg2, Vg3 og påbygg finn bestillingsskjema ved helsesjukepleiaren sitt kontor og leverer inn til helsesjukepleiar. Frist er 21. februar.

Vaksinering er planlagt 18. mars. (RM-elevar som er i praksis den dagen får tilbod 3. april).

Informasjon frå Bergen kommune om vaksinering

 

TIL ELEVER I VIDEREGÅENDE SKOLE

Informasjon om vaksine mot hjernehinnebetennelse (meningokokkvaksine ACWY) 2024.

Vi gjentar tilbud om gratis vaksinering mot smittsom hjernehinnebetennelse i videregående skole i Bergen kommune. Vaksinasjonen dekkes også i år av Bergen kommune og Vestland fylkeskommune i fellesskap. 

Hva er smittsom hjernehinnebetennelse (meningokokksykdom)?

Sykdommen skyldes meningokokkbakterier og smitter via spytt. Friske personer kan ha meningokokkbakterier i halsen uten å bli syke, men de kan likevel smitte andre. Hos noen av de som blir smittet kan bakteriene finne veien til hinnene rundt hjernen og gi hjernehinnebetennelse. Andre ganger kan bakteriene formere seg i blodet (blodforgiftning) og skade viktige organer.  Sykdommen utvikler seg ofte raskt, og rundt 10 % av de som får sykdommen dør. 

Hvorfor er ungdom spesielt utsatt?

Friske ungdommer har oftere meningokokker i halsen enn andre.  I tillegg deltar de i aktiviteter som øker risikoen for smitte og for å bli alvorlig syk. Dette kan for eksempel være tett samvær med andre ungdommer over flere dager, festing, høyt alkoholforbruk, deling av flasker og sigaretter, aktiv eller passiv røyking og lite søvn. Dette gjelder spesielt under russefeiringen, men det kan også være aktuelt ved festivaler, idrettssamlinger, ungdomsleir o.l.

Folkehelseinstituttet anbefaler at ungdom i alderen 16–19 år vurderer å vaksinere seg mot meningokokksykdom (smittsom hjernehinnebetennelse). Dette er den beste måten å beskytte seg på. 

Praktisk gjennomføring

  • Vaksinen (ACWY-vaksinen, Nimenrix) er gratis for elever i videregående skole.
  • Du vil få nærmere beskjed med dato for vaksinering. Tidligst oppstart i uke 11.
  • Hvis du ønsker vaksinen, må du gi beskjed på din skole. Dette kan være på en klasseliste eller et bestillingsskjema, avhengig av skole.

Frist for å gi beskjed er onsdag 21.02.24.

Du finner mer informasjon om smittsom hjernehinnebetennelse og om vaksinen på fhi.no

NB!

  • Hvis du har fått en annen vaksine like før du skal få meningokokkvaksinen, må det gå syv dager mellom vaksinene.
  • Er du akutt syke med feber den dagen du skulle få vaksine, må du vente med vaksinen til du er frisk igjen.  
  • Skal du utenlands? Meningokokkvaksine type ACWY (Nimenrix) beskytter mot de typene meningokokkbakterier som er mest vanlig blant ungdommer i Norge, men ikke mot meningokokk B, som forekommer hyppigere i andre land, spesielt utenfor Norden. Det finnes også en vaksine mot meningokokk type B. Denne kan vurderes som reisevaksine, for eksempel til ungdom som skal studere eller delta på store samlinger i utlandet (for eksempel russeturer). Denne vaksinen er ikke en del av tilbudet på de videregående skolene, og du må selv betale for den.