Hopp til hovedinnhold

Vaksenopplæring

Elever fra vaksenopplæring

Dersom du er over 19 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, har du rett til vaksenopplæring og kan få tilbod om gratis opplæring (gjeld frå 1. august 2024). Andre kan også søkje og kan få tilbod om opplæring dersom det er ledige plassar.

Restaurant- og matfag

Vi tilbyr gratis vidaregåande opplæring innan restaurant- og matfag. Dersom du er over 25 år og ikkje har fullført vidaregåande utdanning før, kan du ha rett til studierettleiing, realkompetansevurdering og vidaregande opplæring. Les meir om vaksenrett på nettsida til Vestland fylkeskommune

Er du vaksen og har lyst å utdanne deg til kokk eller ernæringskokk?

Hausten 2024 startar vi med ny modulstrukturert opplæring for vaksne  for deg som vil bli kokk eller ernæringskokk. Du får opplæring i fem moduler som du må fullføre og bestå. Deretter blir du meldt opp til fagprøve og kan ta fagbrev i lærefaget du vel, som kokk eller ernæringskokk.

Dei første vekene blir det opplæring på skole. Etter kvart blir opplæringa delt i 2 dagar på skole og 3 dagar i bedrift. Her får du tett oppfølging av faglærar.

Opplæringa er basert på fem modular som du må bestå. Fire av modulane har fokus på programfag i lag med noko fellesfag. Ein modul inneheld norsk og samfunnskunnskap.
Opplæringa er fullført når alle modular er godkjende. Tida du bruker kan variere avhengig av kor mykje du kan frå før, og kor fort du lærer. Normert opplæringstid er to år.

Omlegginga til modulstrukturert opplæring for vaksne kjem som følge av endring i lovverk frå nasjonale styresmaktar. Ein ny opplæringsplan med konkrete oppgåver og krav som du skal meistre blir no utarbeidd frå Udir.

Vil du snakke med rådgivar?

Ønskjer du å snakke med ein rådgivar om vaksenopplæring? Bestill time hos Rettleiingstenesta som ligg nærast der du bur.

Bestill time hos rådgivar i Bergen nord og sørBergen nord omfattar Alver kommune, Arna bydel, Austrheim kommune, Fedje kommune, Gulen kommune, Kvam kommune, Masfjorden kommune, Modalen kommune, Osterøy kommune, Samnanger kommune og Åsane bydel. Bergen sør omfattar Fana, Ytrebygda, Bjørnefjorden kommune og Austevoll kommune.

Bestill time hos rådgivar i Bergen-sentrum-vest

Bergen-sentrum-vest omfattar Bergen sentrum, Laksevåg, Fyllingsdalen, Olsvikåsen, Sotra og Askøy.

Informasjon om skuleåret 2023-2024

Oppmøte til første skuledag for vaksenopplæring Vg1 og Vg2: Torsdag 17. august kl. 13:00.

Undervisninga blir lagt til måndager, tysdagar og onsdagar.

Endringar kan skje.

Treng du rettleiing eller hjelp?

Har du spørsmål eller treng hjelp til å søkje, ta kontakt med rettleiingstesta i Vestland.

Lurer du på kva vaksenrett er, les meir på fylket si nettside om dette her.

Alle fagtilbod i Vestland

For å sjå alle fagtilboda for vaksne i Vestland, gå til denne sida med Vidaregåande utdanning for vaksne.