Hopp til hovedinnhold
Elever i Øygarden

Skulen vår

Sandsli videregående har i dag nesten 700 elevar og fleire studietilbod. Skulen blei opna i 1994, då Bergen kokk og stuert-skole og Gimle videregående skole blei slått saman til ein skule. Vi held til i Sandslimarka 51 og leiger plass i Sandsli Sportssenter til kroppsøving.
Lunsjutval

Fylkets beste skulekantine

Kantina vår tilbyr deilige varmrettar laga av Restaurant- og matfagelevane, og har eit godt utval mat og drikke. Kantina er open mandag til fredag. Tysdag til torsdag får du gratis frukost kl. 09.00 - 09:15. I kantineområdet kan du gjere lekser, slappe av og prate med vener.
 Elever i sofaalkove

Godt miljø på skulen

Sandsli jobbar aktivt og systematisk for at det er eit godt psykososialt miljø på skulen, der du som elev skal oppleve tryggheit og sosial tilhøyrsle. Kvart år drar elevane på oppstartstur til Øygarden, og vi arrangerer bordtennisturning, leksehjelp, onsdagsbingo og andre konkurransar.

Aktuelle saker

31.05.2023

Annullering av norsk hovudmålseksamen

Utdanningsdirektoratet har besluttet at alle elever i videregående skole som ble berørt av innloggingsproblemene på eksamen mandag 22. mai, får mulighet til å annullere eksamen og få dispensasjon. Dette betyr at eksamenskarakteren ikke kommer på ditt...

06.03.2023

Spørjeundersøking UngVold 2023

I veke 11 blir det gjennomført spørjeundersøkinga UngVold 2023. Målet med undersøkinga er å skaffe kunnskap som kan brukast til å lage gode tiltak for å forebygge vald og overgrep mot barn og unge. Klikk deg inn på artikkelen for meir informasjon.

23.02.2023

Spørjeundersøking i veke 10

I veke 10 vil det vere ei spørjeundersøking på skulen vår. Temaet er psykiske helsetenester og skulemat/skulefrukost. For meir informasjon om undersøkinga kan du klikke deg inn på denne artikkelen.