Hopp til hovedinnhold
Elever i Øygarden

Skulen vår

Sandsli videregående har i dag nesten 700 elevar og fleire studietilbod. Skulen blei opna i 1994, då Bergen kokk og stuert-skole og Gimle videregående skole blei slått saman til ein skule. Vi held til i Sandslimarka 51 og leiger plass i Sandsli Sportssenter til kroppsøving.
Lunsjutval

Fylkets beste skulekantine

Kantina vår tilbyr deilige varmrettar laga av Restaurant- og matfagelevane, og har eit godt utval mat og drikke. Kantina er open mandag til fredag. Tysdag til torsdag får du gratis frukost kl. 09.00 - 09:15. I kantineområdet kan du gjere lekser, slappe av og prate med vener.
 Elever i sofaalkove

Godt miljø på skulen

Sandsli jobbar aktivt og systematisk for at det er eit godt psykososialt miljø på skulen, der du som elev skal oppleve tryggheit og sosial tilhøyrsle. Kvart år drar elevane på oppstartstur til Øygarden, og vi arrangerer bordtennisturning, leksehjelp, onsdagsbingo og andre konkurransar.

Aktuelle saker

11.09.2023

Foreldremøte for Vg1 studiespesialiserande, restaurant- og matfag og sal, service og reiseliv

Denne hausten er det fleire foreldremøte på Sandsli vgs.

04.09.2023

Tur til Øygarden for vg1

Tradisjon tru blir det tur til Øygarden for å bli kjent for alle vg1-klassane på Sandsli.

15.08.2023

Salg, service og reiseliv på Sandsli vgs

Salg, service og reiseliv er igjen på menyen hos Sandsli vgs skoleåret 2023 - 2024.