Elever i Øygarden

Skulen vår

Sandsli videregående har i dag nesten 700 elevar og fleire studietilbod. Skulen blei opna i 1994, då Bergen kokk og stuert-skole og Gimle videregående skole blei slått saman til ein skule. Vi held til i Sandslimarka 51 og leiger plass i Sandsli Sportssenter til kroppsøving.
Lunsjutval

Fylkets beste skulekantine

Kantina vår tilbyr deilige varmrettar laga av Restaurant- og matfagelevane, og har eit godt utval mat og drikke. Kantina er open mandag til fredag. Tysdag til torsdag får du gratis frukost kl. 09.00 - 09:15. I kantineområdet kan du gjere lekser, slappe av og prate med vener.
 Elever i sofaalkove

Godt miljø på skulen

Sandsli jobbar aktivt og systematisk for at det er eit godt psykososialt miljø på skulen, der du som elev skal oppleve tryggheit og sosial tilhøyrsle. Kvart år drar elevane på oppstartstur til Øygarden, og vi arrangerer bordtennisturning, leksehjelp, onsdagsbingo og andre konkurransar.

Aktuelle saker

06.02.2023

Informasjon om vaksinering

Elevar i vidaregåande får informasjon om vaksine mot meningokokksjukdom. Elevar i Vg1 bestillar vaksine ved å krysse av på klasseliste hos kontaktlærar. Elevar i Vg2, Vg3 og påbygg finn bestillingsskjema utanfor helsesjukepleiaren sitt kontor og leve...

30.01.2023

Undersøkelse om skolevalg

Undersøkelse om skolevalg mandag 6. februar.

03.01.2023

Åpen Kveld

Åpen kveld på Sandsli VGS for elever og foresatte fra ungdomsskolen