Hopp til hovedinnhold

Tilsette ved skulen

For å finne kontaktinformasjon til tilsette, må du søkje dei opp med namn under. Veit du ikkje namnet på læraren, kan du ta direkte kontakt med skulen på telefon eller e-post.

Helsing frå rektor

Sandsli vgs er ein vidaregåande skule med til saman over 700 elevar og tilsette. Elevane våre kjem frå fleire ulike ungdomsskular, og dette gir skulen eit variert og spanande elevmiljø.

Sandsli er ein eineståande arena for yrkesfagleg utdanning og studieførebuande utdanning. Her finn du den største avdelinga i fylket for restaurant- og matfag og ei stor avdeling for studiespesialisering med eit breitt og variert fagtilbod i språk, samfunnsfag og økonomiske fag, i tillegg til realfag.

Plasseringa til skulen i teknologiklynga på Sandsli/Kokstad ligg til rette for at utdanninga til skulen er framtidsretta og møter morgondagens kompetansebehov.

Alle tilsette er opptatt av at skulen skal vera ein god og trygg stad å vera, og at du får dei beste føresetnadane for trivsel og fagleg utvikling. Hos oss vil du bli møtt med klåre forventningar om eigen og andre sin læring. Nærværet ditt bidreg til fellesskapet, og du er ein viktig ressurs for skulen.

Vi er alle opptatt av at du skal få realisera planane dine. Fagleg dyktige og engasjerte tilsette er opptatt av kvalitet i undervisninga anten det er på restaurant- og matfag, på studiespesialiserande eller i samarbeid på tvers av utdanningsprogramma. Vi er her for at du skal få dei beste føresetnadene for å gå vidare og gjera kvalifiserte framtidsval.

Eg ønskjer deg lykke til med læringsarbeidet, og med å nå dine mål!

Bengt Håkon Lund

rektor
Bengt Lund.jpg

Bengt Håkon Lund

rektor
Bengt Lund.jpg

Inger Anne Taule

ass. rektor og avdelingsleiar realfag
Inger Anne Taule

Yngvild Bøe

avdelingsleiar språk og samfunnsfag
Yngvild Bøe.jpg

Anne Helene Øpstebø

avdelingsleiar Restaurant- og matfag
Anne Helene Øpstebø.jpg

Lise-Merete Lien

avdelingsleiar økonomi, kroppsøving og Sal, service og reiseliv
LiseMerete.jpg

Bjarne Hagen

seniorrådgjevar

Anne Lorrain Veim Haugland

undervisningsstilling

Anne Siri Thuland

leiar administrasjon

Marielle Døskeland

konsulent

Søk etter tilsette

Tilsette ved skulen

  • {{ item.name }}

    {{ item.workTitle }}