Hopp til hovedinnhold

Foreldremøte 2023-24

Det blir foreldremøter på Sandsli vgs i januar og februar for Vg1 og Vg2. Foresatte som ønsker samtale med lærere i RM eller SSR kan melde seg på innen søndag 11. februar.

Generell informasjon

På foreldremøte i september ga skulen generell informasjon til føresette om skulen, utdanningsprogram, fagval, lov- og regelverk og anna som er viktig for elevane sin skulegang på Sandsli vgs. Presentasjonen kan du no finne nedanfor.

Foreldremøte Vg1 Sandsli vgs september 2023 (pdf)

Takk til alle dykk som har vore med oss på foreldremøta så langt i skuleåret. Dette er ein viktige arena for å etablere eit godt samarbeid mellom skule og heim.

Det kjem informasjon på denne nettsida om nye foreldremøte.

Tidlegare foreldremøte gjennom skuleåret

Torsdag 15. februar klokken 18.00 ble det gjennomført foreldremøte for Vg1 og Vg2 yrkesfag, restaurant- og matfag og sal, service og reiseliv.

Tirsdag 30. januar klokken 18.00 blir det foreldremøte for Vg2 studiespesialiserende. Det blir først generell informasjon. Foreldre som har meldt seg på for å snakke med faglærer får informasjon om tid for samtale ved frammøte.

25.januar ble det gjennomført foreldremøte for Vg1 studiespesialiserende. På programmet stod informasjon om hvilke fag elevene kan velge på Vg2 og Vg3, samt mulighet for å snakke med faglærer og kontaktlærer. Foreldre som har meldt seg på for å snakke med faglærer får informasjon om tid ved frammøte.

Torsdag 9. november klokka 1800 blir det møte med faglærarar og skuleleiinga for føresatte på Restaurant- og matfag (1rm og 2rm) og Sal, service og reiseliv (SSR).

7. november klokka 1800 blir det møte med faglærarar for føresette på vg1 studiespesialiserande. 

Tysdag 17. oktober kl 18.00 blir det ny sjanse til å delta på foreldremøte for føresette som ikkje hadde anledning den 19.september. Det betyr at de vil få den informasjonen som vart gitt på førre foreldremøte. Møtet blir gjennomført i skulen sin kantine.

19. september var det foreldremøte for Vg1 studiespesialiserende, restaurant- og matfag og sal, service og reiseliv i kantina på skulen med start klokka 18.00. Det blir informasjon frå skuleleiinga og elevtenesta om fråværsreglar, søknad om fritak og tilrettelegging, Håpet-innsamling og eit trygt og godt skolemiljø.